รวมพลังชาวปากช่อง ป้องกันโควิด-19

รวมพลังชาวปากช่อง ป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและกลับเข้าบ้านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายสุรพันธ์ – นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่องและนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *